17/01/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on 2018 Temalista

2018 Temalista

Senioruniversitetet i Ulstein

ÅRSMØTE

22. februar på Aktivitetshuset Vikholmen kl 19.00.
Program:
Møte med redaktør i lokalavisa, Linda Eikrem.
Musikk ved Viona Shera, vinner av Sparebank 1
sitt talentstipend under Sunnmøre
kammermusikkfestival i 2016.
Enkel servering. Loddsal.

Temamøte Aktivitetshuset Vikholmen 2018

15. mars Utanfor alfarveg
ved Ivar Mork

8.mai Føresetnader for demokrati
ved Gunnar Skirbekk

27. september Oppvekst
Tema for Forskingsdagane,
ved Høgskulen i Volda

25.oktober Likskap og skilnader mellom Hareid og Ulstein
ved Marit Kvammen

Opera Nordfjord

Søndag 7. oktober kl 14.00
La Boheme av Giacomo Puccini
kr. 495,- + reise.

14/11/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Julemøte 2017

Julemøte 2017

Julemøte med Knut Arne Høyvik

Senioruniversitetet inviterer til julemøte på Frivilligsentralen, Skollebakken, i Ulsteinvik 30.november kl. 19.00.
I år har vi fått Knut Arne Høyvik til å underhalde oss med temaet «Humor og læring livet ut». Slik vi kjenner han frå kommentarene i Regionavisa, kan dette bli både alvor og skjemt.
Det blir servert koltbord. Pris kr. 330,- med betaling ved inngangen.
Som du ser har vi endra på tradisjonen både når det gjeld stad og mat sidan det ifjor var så få påmelde til julemøtet at vi måtte avlyse. Vi vonar difor at dette kan vere av interesse, og at vi får ei triveleg stund i lag.
Vi ber om påmelding innan 23.11 til iihar@online.no eller til tlf 95707313.

Helsing styret i Senioruniversitetet i Ulstein

21/10/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Midtausten ei hengemyr?

Midtausten ei hengemyr?

Midtausten – ei hengemyr?

Torsdag 26. oktober kjem utanrikskommentator i VG, Per Olav Ødegård, til Senioruniversitetet i Ulstein med eit svært aktuelt tema. Møtet vert halde i amfiet på Sunnmøre Folkehøgskule i Varleite.

Journalist Ødegård vil ta føre seg korleis samanbrotet i Syria og Irak involverer heile regionen, og at den også i høg grad påverkar oss. Han vil også snakke om korleis krigar og konfliktar rammar minoritetane i Midtausten, ikkje minst dei kristne. Det er 100 år siden sigerherrene i første verdskrig, Frankrike og Storbritannia, delte Midtausten mellom seg og teikna grensene som no kan stå for fall.
Ødegård har sidan slutten av 1980-åra reist til Midtausten som journalist. Han har mellom anna dekka konflikten mellom israelarane og palestinarane. Han har vore tilstades i Irak før og etter den amerikansk-leia invasjonen i 2003, i Syria under Bashar al.Assad og den arabiske våren. I tillegg har han laga reportasjar frå Iran og gulf-landa. Med andre ord; eit svært så dagsaktuelt tema frå eit område som har prega nyheitene i fleire år.
Ødegård har også vore VG sin korrespondent i USA frå 1999-2002. I dag arbeider han ved leiar- og kommentaravdelinga i avisa.

04/10/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte….Midtausten i krise

Temamøte….Midtausten i krise

Torsdag 26. november kl. 19.00. Foredrag av utanrikskommentator i VG, Per Olav Ødegård. Møtet vert halde i amfiet på Sunnmøre Folkehøgskule i Varleite.

24/09/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte….Den nye nabokjerring

Temamøte….Den nye nabokjerring

Den nye nabokjerringa

Senioruniversitetet opnar hausten med temamøte på dagtid torsdag 28. september kl. 13.00 på Den Gamle Nabo i Ulsteinvik. Tidlegare journalist Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, no dekan ved Høgskulen i Volda, tek føre seg sosiale medier.

Ho meiner praten over hagegjerdet er flytta til Facebook.

– Aldri før har nordmenn brukt meir tid på Internett og sosiale media – og Facebook er større enn Dagsrevyen. 3, 3 millionar nordmenn har Facebook-profil. Seniorane har omfamna dei nye, digitale møteplassane og er ei sterkt veksande gruppe på sosiale medier. Enkelte hevdar at Facebook er det nye «vi over 60», meiner dekan ved avdeling for mediefag.

Ho reiser mange spørsmål. Kva er eigentleg sosiale medier og kva skal vi med det? Kva er skilnaden på sosiale og tradisjonelle medier? Kva slags ansvar har du når du publiserer på Facebook? Korleis bør ein bruke dette verktøyet til meir enn tanketomt tidsfordriv?

Audhild Gregoriusdotter Rotevatn har forska på Facebook, og vil gje eit matnyttig foredrag særleg retta mot dei som ønskjer å lære meir om sosiale medier.

Ho har ein allsidig bakgrunn innan media frå ho utdanna seg ved Høgskulen i Volda via NRK som programleiar, til ho i 2016 vart dekan. Rotevatn har fått fleire prisar og utmerkingar for sitt journalistiske arbeid, samt for sin konsekvente bruk av nynorsk, noko som ho i 2004 fekk Kringkastingsprisen for.

Senioruniversitetet prøver seg denne gong på noko nytt – eit møte på dagtid der ein etter foredraget kan sette seg til rette i kafeen på Den Gamle Nabo på Geileneset i Ulsteinvik og kjøpe seg mat og kaffi.

Vel møtt.

26/05/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on 14.10.2017 OPERATUR TIL NORDFJORD

14.10.2017 OPERATUR TIL NORDFJORD

Invitasjon til Opera Nordfjord.

Senioruniversitetet har også i år reservert 30 billetter til opera Nordfjord.
Laurdag 14.10 kl. 17.00. Pris kr. 495,-.
Framsyninga varer i omlag 3 timar inklusiv pause.
Påmeldingsfrist 20. august.

I år er det ein heilt spesiell opera som vert sett opp ved Opera Nordfjord. «Sildagapet» skildrar det yrande folkelivet i Måløy å midten av 1950-talet då det eventyrlige sildefisket dobla folketalet i kystbyen. Her møter ein mellom anna brykkjete notbasar, Frelsesarmeen, snurpedans i Turnhallen, kjærleik og sjalusi.
Dette er eit tingingsverk frå Opera Nordfjord, og skrive av Jostein Avdem Fretland og Helge Sunde. Vi får høyre mellom anna Helga Botn, Magne Fremmerlid, Eivind Kandal og Martha Standal Pavelich.

Veit du om du vil ta del, er det berre å betale inn på Senioruniversitetet sin
konto nr. 3910.33.13108, og vi registrerer deg som påmeldt.

Vi håper her er interesse slik at vi slepp avbestille.
Senioruniversitetet ordnar med transport, og billettprisen kjem i tillegg.

Helsing
Inga Ishild Hareide
leiar Senioruniversitetet i Ulstein

04/05/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Referatet Einar Lunde

Referatet Einar Lunde

Made in China

Det var eit skremmande bilete tidlegare Afrika-korrespondent Einar Lunde teikna av Afrika under senioruniversitetet sitt temamøte på Sunnmøre Folkehøgskule 27 april. Omgrepet som gjekk igjen gjennom heile foredraget, var «Made in China».

Slik stoda er utanriks, hevda han innleiingsvis, blir det teikna eit nytt kart i Austen og i Afrika, noko han meinte ville få enorme konsekvensar for Europa og dermed for Norge. Han hevda også at det berre er eit spørsmål om tid for Kina å bli den største økonomiske makta i verda.

Lunde gikk tilbake til Livingstone som ba den engelske dronninga kolonialisere Afrika for å redde innbyggjarane i Afrika, men det gikk ikkje slik at hadde tenkt. Så kom Norad og U-hjelpa inn i biletet, noko som resulterte i ei viss betring.

Men frå år 2000 skjedde det endringar, og lokomotivet var Kina. Kina trong mellom anna mineral, og landet satsa milliardar på infrastruktur, Dei bygde vegar, jernbane, kaianlegg og bygg, noko som skapte arbeidsplassar og utvikling. Men det hadde ei bakside. Utstyret som afrikanarane skulle bruke, hadde brukstilvising på kinesisk. Det førte til at mange reiste til Kina for å lære seg språket, men samstundes lærde dei om det kinesiske styresettet.

Sjølv om Kina har eit prinsipp om at dei ikkje skal ha oversjøiske militærbasar, inngjekk dei i 2015

ei hemmeleg avtale om oppretting av militærbase i Djibouti. Eide såg på staden som eit nøkkelpunkt på kloten, ein strategisk stad for å overvaking. På same måte såg han på den nye silkevegen som Kina held på å utgreie, noko som opnar for innverknad og kontroll over dei områda.

Deira andre prinsipp er at dei ikkje skal blande seg inn i måten eit land vert styrt på, difor bryr kinesarane seg ikkje om at dei støttar ein diktator. Han kunne også opplyse at ein del afrikanske leiarar vart støtta økonomisk av Kina, noko som kan gjere det vanskeleg å få bukt med korrupsjonen i dei landa det gjeld.

I det heile; eit informativt og interessant møte for ei forsamling på 95 personar.

I.I.H.

13/03/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte: Kjersti Kleven – Utfordringar i verftsindustrien

Temamøte: Kjersti Kleven – Utfordringar i verftsindustrien


Grunn til optimisme

Styreleiar ved Kleven Verft, Kjersti Kleven, sitt foredrag på Senioruniversitetet sitt temamøte førre veke gav grunn til optimisme for næringa. Godt arbeid og å vere til å stole på var stikkord i denne samanheng i lag med avansert teknologi.

-Vi gir ikkje opp. Vi ser etter nye muligheiter. At det skulle byggast yacht i Ulsteinvik, trudde vel ikkje så mange, sa ho innleiingsvis.

Ho starta med å vise historia til verftet, frå bestefaren tok til å reparere fiskebåtar på 50-talet, til dei bygde sitt første nybygg 1961 og fram til i dag med ankerhandterigsfarty, kabelleggjar og hurtigruter i ordreboka.

-Dette viser at vi er i stand til å bygge nye typar båtar. Satsingsområdet vårt er avanserte skip, det blir for enkelt å bygge lastebåtar, det gjer vi ikkje lenger. Hurtigrutene blir hybride for ikkje å forureine og for å få ein stille fart.

I denne samanheng kunne ho opplyse at maskinromma vert bygde i Ulsteinvik medan andre seksjonar vert bygde i Polen. Så vert delane sette saman ved robotisert sveising.

På spørsmål frå salen om ikkje robotisering ville føre til færre tilsette, svara ho at det vil føre til andre typer fagfolk.

-Ein må ha programmerere som kan å sveise, og ein treng reparatørar for robotane.

Myklebust Verft, som er ein del av Kleven, arbeider på ein annan marknad og skal mellom anna byggje den første ferja som skal gå på batteri. I tillegg har dei fem trålarar og to brønnbåtar i ordreboka.

Kjersti Kleven meinte framtida ligg i marin aquakultur, om korleis ein kan nytte ressursane i havet. Dette trudde ho kunne verte ein ny veg for vekst i skipsindustrien. Der ein kunne nytte erfaringane både frå bygginga av fiskebåtar og offshorefarty.

Verftet investerer i både teknologi og kompetanse. Ein måte å gjere det på, er å investere i framtidige tilsette ved å ta inn lærlingar. Her viser dei samfunnsansvar, og har i dag 38 lærlingar, blant dei sju jenter.

25 møtte fram på Reiten denne kvelden.

06/02/2017
by Magny Krumsvik
Comments Off on Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Senioruniversitetet i Ulstein starta 2016 med årsmøte på Reiten. Vel tjue medlemmer møtte fram. Før årsmøtesakene viste tidlegare helsesjef Torbjørn Måseide ved ymse øvingar korleis ein kunne halde på styrken i muskulaturen.

Det kom ikkje inn saker som skulle handsamast under årsmøtet.

Styret i 2016 har vore
Inga Ishild Hareide – leiar
Magny Krumsvik – nestleiar
Marianne Helseth – kasserar
Hannelore Måseide – sekretær
Aud Ulstein – styremedlem
Vara: Aase Ulla, Ingbjørg Eidem Ulstein.
Revisor: Borgny Solbakken
Valnemnd: Guri Alme, Rita Myklebust og Gunn Garshol Lofthus.

Styret handsama i 2016 38 saker, i hovudsak planlegging av temamøte.

Det har vore i gang seks studiegrupper:

Spansk med leiar Johs. Aklestad på Ulsteinvik barneskule tysdagskveldane. Det blir meldt om god aktivitet blant dei 9 deltakarane.

Datatreffa med leiarane Svein Bjørnerem og Sverre Sylte er framleis den mest aktive. Dei treffast på Frivilligsentralen i Ulsteinvik mandagar og onsdagar. Av dei 14 deltakarane møter 8 begge dagane.

Her er 2 litteraturgrupper. Gunder Runde er leiar for eine gruppa. Her er 8 deltakarar. Frammøteprosenten er på heile 90,6. Inga Ishild Hareide er leiar for andre gruppa med 7 deltakarar. Også her er det godt frammøte. Litteraturgruppene held til på Ulstein bibliotek. Runde si gruppe annakvar tysdag 11.00-13.00. Hareide si gruppe annakvar mandag 19.00-21.00.

Ei bibelgruppe avslutta våren 2016. Kunstgruppa har også slutta. Både innan bibel- og kunstgruppa er medlemane interesserte i å halde fram, men ein manglar leiarar.

Senioruniversitetet forsøkte å starte nye studiegrupper innan filosofi, russisk og slektsgransking. Det var lita interesse for dette, berre slektsgransking kom i gang.

Det har vore arrangert fire temamøte:

3. mars «Sammenbrot i media» – ved høgskulerektor Johann Roppen

  1. april «Bunadene på søre Sunnmøre» – ved konservator Anne Kristin Moe. Medlemane i Hareid og Ulstein Husflidlag var invitert til dette møte.
  2. september «Grenseoverskriding eller grensesetting – Den Lutherske reformasjonen i Norge.»   ved professor Anders Aschim. Møtet var inn under forskingsdagane ved Høgskulen i Volda.
  3. oktober «Frå statskyrkje til folkekyrkje.» -ved kyrkjeverje i Ulstein, Christfried Kaul.

Det var mellom 20 og 30 frammøtte desse kveldane som alle gjekk føre eg på     Ulstein kompetansesenter. Styret såg gjerne at fleire møtte fram til temamøta

På kvart møte blir det selt lodd til dekning av utgiftene.

Styret i Senioruniversitetet tok også i år seg av organiseringa av tur til Opera Nordfjord til «Maskeradeballet» av Verdi. 22 var med på turen.

Det vart invitert til julemøte på SUF, men her var så lita interesse at ein valde å avlyse møtet.

Av andre saker kan nemnast at Senioruniversitetet gjekk til innkjøp av ny datamaskin til den dataansvarlege i styret. Det vart også kjøpt printer til datagruppa.

Interessa for Senioruniversitetet sine aktivitetar har vore dalande siste åra ved at fleire studiegrupper har slutta. I nokre tilfelle har det mangla leiarar, i andre deltakarar.

Senioruniversitetet har i dag 143 medlemmer.

Inga Ishild Hareide
leiar

 

 

 

20/10/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Frå statskyrkje til folkekyrkje

Frå statskyrkje til folkekyrkje

christfried_kaul_ulstein_kyrkje
Kva betyr avviklinga av statskyrkjeordninga for kyrkja? Korleis vil Den norske kyrkja organisere seg utan å vere del av statens forvaltning? Vil og kan Den norske kyrkja framleis vere ei folkekyrkje etter 1. januar 2017?

Dette er spørsmål kyrkjeverje i Ulstein, Christfried Kaul (bildet), vil svare på under Senioruniversitetet sitt temamøte komande torsdag på ressurssenteret på Reiten. Han vil gi eit innblikk i prosessane kyrkja står i for tida, korleis avviklinga er førebudd så langt, og kva som framleis er uklart. Med innføringa av reformasjonen fekk vi ei statskyrkjeordning i Noreg. Det var kongen i Danmark og ikkje lenger paven i Roma som blei den øvste autoritet for folk når det gjaldt religion. Kyrkja mista med dette også alt av verdsleg gods til kongen og blei dermed både økonomisk og teologisk underlagt staten. Statskyrkjeordninga var altså først og fremst eit politisk grep for å sikre religions- og verdimonopol innafor landet.

Med statskyrkjeordninga måtte også kongen syte for kyrkja sin økonomi. Medan prestane var statlege embetsmenn måtte lokalsamfunnet, seinare kommunane, syte for kyrkjebygg og alt anna som skulle til for at presten kunne forrette kyrkjelege handlingar. Det er denne arven det demokratiske og fleirkulturelle Noreg har med seg inn i vår tid når statskyrkjeordninga no skal avviklast, etter grunnlovsendringa frå 21. mai 2012.

Det er både økonomiske og strategiske utfordringar knytt til dette. Kva betyr avviklinga for finansieringa av kyrkja og andre trussamfunn? Kva forhold bør staten ha til kyrkja og andre trussamfunn? Avviklinga av statskyrkja reiser også spørsmål om kva som er kyrkja si eigenart. Kva betyr det å vere eit trussamfunn? Kva forhold bør kyrkja ha til individet, til sivilsamfunnet, til makt, til eigedom? Kva leiarstruktur svarer til det å vere ei kyrkje?

Med andre ord; kva rolle vil Den norske kyrkja eller kristendomen ha i framtida.

Møtet er ope for alle interesserte.
Velkomen i kantina på Reiten torsdag 27. oktober kl 19.

Inga Ishild Hareide

25/09/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Vellukka temamøte om reformasjonen

Vellukka temamøte om reformasjonen

reformasjonen
Over 30 møtte fram til Senioruniversitetet sitt temamøte sist torsdag der professor Anders Aschim frå Høgskulen i Volda heldt eit svært interessant foredrag om kva den lutherske reformasjonen førte til. Vart det eit større handlingsrom eller fleire innskrenkingar for folk her i landet.

«Grenseoverskriding eller grensesetjing? Den lutherske reformasjonen i Noreg» var tittelen på Aschim sitt foredag. Han tok utgangspunkt i Luther sine teser, som det var sådd tvil om han slo dei opp på kyrkjedøra i Witterberg. Eitt var i alle fall sikkert; tida for inntog i Noreg var i 1537.
Kong Kristian II som var inspirert av reformasjonen og Noreg fekk nytestamentet i dansk utgåve. Men sjølv om bibelen vart omsett, meinte Aschim litt seinare i foredraget at salmeboka hadde betydd meir for folk enn bibelen. Ved innføringa av reformasjonen tok «dei omvende» til å synge ved bordseta, noko som vakte stor harme hos dei katolsk geistlege.
Aschim meinte ein kunne sjå på reformasjonen som ei frigjeringshistorie. Der skjedde eit oppgjer med kyrkja, med kyrkja sitt babelonske fangenskap og dei kristne sitt fangenskap. Det alminnelege menneske kan ha kontakt med Gud, vart det den gong hevda. Dei treng ingen mellommann. Det gjekk føre seg ei demokratisering av kunnskap.
Så langt den positive utviklinga, men etter det Aschim fortalde, vart avgrensingane langt større, både politisk og religiøst. Til dømes fekk ikkje personar med ei anna tru adgang til riket, mellom andre vart jødane utestengde. Reformasjonen førte også til at vi tapte sjølvstendet, den vart starten på det som vert kalla 400-årsnatta, kolonitida med Danmark. Kongen av Danmark gjorde seg eineveldig. Kyrkja var ikkje lenger ein maktfaktor. Ho vart ein del av det royale. Også prestane vart kongens menn.
Men reformasjonen vart innført stegvis då her måtte utdannast prestar etter at dei geistlige i den katolske kyrkja måtte gå frå embeta sine.
Også økonomisk fekk det følgjer. Kyrkjegodset var anten krongods eller delt ut til høvedsmenn. Strafferetten kom inn under kyrkja. På dette området meinte Aschim dei gjekk tilbake til praksisen i det gamle testamentet. Når det galdt språket, vart norsk til dansk.
Eit anna moment var at Noreg i katolsk tid hadde stort samkvem med den katolske verda. No vart Roma erstatta med København. Han minte også om at ein heller ikkje skulle gløyme at hekseprosessane her i landet skjedde i desse tider. Noreg har trudd dei har vore friare enn kva realiteten var, meinte professor Aschim.
Det vart også tid til ei spørjerunde, og mange interessante problemstillingar vart teke opp i denne delen. Såleis eit svært vellukka temamøte, der dei frammøtte viste stort engasjement for temaet, og gav professor Aschim ein solid applaus.

Referat v/Inga Ishild Hareide

15/09/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Den lutherske reformasjonen i Noreg

Den lutherske reformasjonen i Noreg

 Grensanders-aschim2eoverskriding eller grensesetjing?

Senioruniversitetet i Ulstein opnar hausten komande torsdag 23. september i kantina på Reiten kl 1900, med eit foredrag om reformasjonen ved professor Anders Aschim (bildet). Føredraget er ein del av programmet under Forskingsdagane 2016 ved Høgskulen i Volda, og er det første av 26 ulike arrangement mellom 22. og 29 september.

I 2017 blir det feira 500-årsjubileum for denne hendinga. Martin Luthers offentleggjering av dei 95 tesene mot avlaten 31. oktober 1517 blir gjerne rekna som starten på denne nye kyrkjehistoriske epoken. I Noreg tok det rett nok enda tjue år før reformasjonen blei innført, det hende først ved kongeleg dansk påbod i 1537.

Reformasjonen blir gjerne karakterisert som ei grensesprengjande hending, eit ledd i religiøs frigjering og modernisering. Men var det òg slik at reformasjonen skapte nye grenser? I dette føredraget diskuterer Anders Aschim både religiøse, politiske, økonomiske, geografiske og kulturelle følgjer av reformasjonen. Kva for konsekvensar fekk dette for Noregs forhold til omverda? Korleis merka ein reformasjonen i norske lokalsamfunn?

Anders Aschim er professor i idé- og kristendomshistorie ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Høgskulen i Volda. Han har mellom anna publisert ein omfattande biografi om Elias Blix, og han har vore sentral i arbeidet med den nyaste bibelomsetjinga frå Bibelselskapet, Bibel 2011.

Senioruniversitetet inviterer alle interesserte til Ulstein kompetansesenter på Reiten denne kvelden for å høyre kva reformasjonen fekk å seie for oss.

Vi ønskjer vel møtt til alle, og ser gjerne at medlemmane i Senioruniversitetet sluttar opp om temakveldane våre.

Inga Ishild Hareide

09/05/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Senioruniversitetet med nye kurstilbod

Senioruniversitetet med nye kurstilbod

Senioruniversitetet ønskjer å utvide tilbodet til medlemane. Om her melder seg nok interesserte, vil vi starte kurs i slektsgransking, filosofi og russisk.

Senioruniversitetet i Ulstein vart starta i 2005 med det føremål å gje tilbod om kurs til dei over 55 år i Ulstein og Hareid. I tillegg skal dei arrangere opne møter om tema dei trur er interessante.

Senioruniversitetet har i desse åra hatt studiegrupper innafor mange område. Det starta med matematikk, data og litteratur. Her har vore engelsk-, tysk- og kunstgruppe. I dag er her spansk, to litteraturgrupper, to datagrupper og ei bibelgruppe. Tilsaman samlast 58 medlemer ein gong i veka eller kvar 14 dag. Kven som helst kan melde seg på, ein må berre vere medlem av Senioruniversitetet. Nokre grupper samlast på dagtid, andre om kvelden.

For å starte nye kurs treng ein frivillige som vil ta på seg denne oppgåva. Voitto Jokinen har sagt seg villig til å lære frå seg korleis ein går fram for å spore opp slekta si. Til dette kurset treng deltakarane ein bærbar pc.

Atle Måseide tek på seg å undervise i filosofi, men korleis han vil legge opp kurset er litt avhengig av kva dei ønskjer dei som melder seg.

Nokre ønskjer å lære russisk. Den oppgåva vil Olga Rybinskaya ta på seg.

For å lodde interessa for desse nye kursa inviterer Senioruniversitetet til eit orienteringsmøte på Reiten 2. juni kl 1900. Dei som vil vere med, må kome denne kvelden, slik at ein kan lodde stemninga og finne ut kva tidspunkt som passer best – dag- eller kveldstid. Interesserte kan også ta kontakt med ein i styret. Kursa vil ikkje starte opp før etter sommarferien.

Senioruniversitetet skulle gjerne ha sett i gang fleire kurs, men ein er avhengig av at nokon vil ta på seg leiaransvaret.

Inga Ishild Hareide

26/04/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Tur til Opera Nordfjord 5. oktober

Tur til Opera Nordfjord 5. oktober

På grunn av uføresette problem med lisensen til Rosenkavaleren av Richard Strauss, må Opera Nordfjord diverre utsetje denne operaen. I staden byd dei inntil Hoffmanns Eventyr av Offenbach. Senioruniversitet har sine 30 billetter til premieren 5. oktober, med frist for tilbakemelding 1. august.

Hoffmanns Eventyr er ein fantasiopera med sprudlande musikk med den kjende Barcarole, fantasifulle karakterar, flotte korparti, spenstige dansarar og fargerike kostymer.

Handlinga i operaen er basert på tre noveller av E.T.A. Hoffmann, der Hoffmann er hovudpersonen. Godt hjelpt av sin muse, Niklaus, kjempar han kampen mellom kjærleiken og kunsten. Historia startar og endar i vinkjellaren til Lutter, der Hoffmann sit og drikk og drøymer om kvinner.

Vi vonar medlemane vil vere med til ein sprudlande kveld i haustmørkret. Vilkåra er dei same.

Vi vil også i år ordne med eit lite kafèbesøk slik at ein får seg ein kaffi før ein set seg til i konsertsalen.

Påmeldinga er å betale inn kr. 495,- til Senioruniversitetet i Ulstein sin konto nr. 3910.33.13108.

Såleis kan ein seie at den som kjem først til mølla, får male. Men vi vil følgje godt med og sende ut ny melding om der anten er fullt eller ledige plassar fram mot 1. august. Dette er langt fram i tid, men for å få billettar på premieredagen måtte vi gjere det på denne måten.

Bussbilletten betalar ein ved ombordstigning.

Senioruniversitetet vonar mange melder seg, og seier vel møtt til eit triveleg sosialt samvær.

Helsing styret v/Inga Ishild Hareide

26/04/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Bunad som identitetsmarkør

Bunad som identitetsmarkør

akmoe

Referat frå temakveld 21. april

Som utgangspunkt for dagens bunader gjekk direktør på Nordfjord Museene, Anne Kristin Moe (bildet), tilbake til folkedraktene på Sunnmøre under sitt foredrag på Senioruniversitetet sitt temamøte 21. april.

Ho fortalde at bygdene rundt om hadde sine lokale særpreg for folkedraktene. Kvar bygd nytta den same fasongen anten det var til kvardags-, helg- eller kyrkjeklede.

Ho viste til at på Sunnmøre var det to draktskikkar, ein på ytre og søre og ein i indre og nordre, til dømes måten dei sydde hua og livet på.
Ut frå kva dei har funne av gamle forkle og andre plagg i tillegg til foto, har dei så bygd opp dei nye bunadene.

Då Norge skulle bygge seg opp som eigen nasjon, vaks dei nasjonalromantiske trekka fram, i musikk, eventyr, språk og billetkunst. I sistnemnte vart «Brudeferda i Hardanger» eit symbol. Her sat jentene i Hardagerbunad. Det førte til at det var denne bunaden som i første rekke spreidde seg ut over landet,også til Sunnmøre. I den tida vi var under Sverige vart bruk av bunad sett på som svært radikalt, ein politisk markør. Også borgarskapet fatta interesse for bondestanden sine klede, fordi dei vart oppfatta som upåverka av utanlandsk mote.

Etter kvart vaks det fram eit ønske om å ha eigen stadbunden bunad. Hulda Garborg oppmoda folk til å bruke drakter frå sin stad. Sjølv møtte ho sunnmørsbunaden for første gong under ein målmarknad i Bergen i 1907. Men først i 1920 engasjerte Husfliden seg i bunader, og etter kritikk frå Klara Semb vart det sett ned ei bunadsnemnd.

På Søre hadde ein rundt århundreskiftet ingen tradisjon med heile broderte drakter. Moe trudde det skreiv seg frå at ein på ytre hadde stor samhandel med omverda og difor var glad i kjøpety. Søre Sunnmøre-bunaden kom i 1926. Her tok dei opp mønsteret frå eit forkle og vov livet i damask. Alt skulle vere norsk handverkstradisjon.
Ørskogsbunaden basert på ei forkle, kom i 1927, og rosemønsteret frå forkleet vart ført over til broderi.

I dag er her 10 kvinnebunader frå Sunnmøre.

Inga Ishild Hareide

14/04/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Sunnmørsbunader og deira historie

Sunnmørsbunader og deira historie

Bunader
Foto: Husfliden, Ålesund

Komande torsdag er det igjen klart for temamøte i Senioruniversitetet. Direktør på Nordfjord Museene Anne Kristin Moe vil snakke om bunader og historia deira.

Vi nærmar oss mai då bunader i fleire variantar vil pryde bygdene våre, og kvar har si spesielle historie. Moe vil spesielt ta føre seg sunnmørsbunadene, og kjem spesielt til å fokusere på forskjellane mellom Nordre og Søre Sunnmøre. Ho fortel at det har vore forskjellige bunader fram gjennom tidene, både når det gjeld 1800-talet sine folkedrakter og bunadene som blei laga på 1900-talet.

Anne Kristin Moe er kulturhistorikar. Ho har vore dagleg leiar ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt,   konservator for eldre bygdekultur ved Norsk Folkemuseum, der ho arbeidde mykje med bunadhistorie. Det resulterte i boka «Broderte bunader» som ho vil selje kontant etter foredraget. 1. mars i år tok ho over leiinga ved Nordfjord Museene.

Temamøtet går føre seg i kommunestyresalen i Ulstein rådhus torsdag 21. april, og tek til klokka 1900.
Her er det plass til alle interesserte.

Vel møtt!

Inga Ishild Hareide

27/02/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Samanbrotet i norske media – referat

Samanbrotet i norske media – referat

Seniorroppen
Professor Johann Roppen (bildet) tok utgangspunkt i ideologi og privat eigarskap under temamøtet i Senioruniversitetet i Ulstein 25.02, og forklarte korleis media har gått frå å vere knytt til politiske parti til ein stadig vanskelegare økonomi.

Utviklinga har gått via blybokstavar, først til offset­teknologien då heile avisproduksjonen skjedde innanfor same lokalet, til dagens teknologi som har flytta tenester ut. Avisprodusenten har såleis ikkje hand om heile produktet lenger.
Han viste også til at på 70-­talet vart journalistane meir samfunnskritiske. Kanskje vart dei inspirerte av Watergate­saka der president Nixon vart felt på grunn av gravande journalistikk.
Men ein kan lure på om det førte så mykje med seg, fordi det ofte ikkje er dei viktigaste sakene det blir grave i. Det er kjendisstoff kontra det som er viktig for samfunnet, meinte han.
Han spurte seg om avisene i dag har økonomi til å drive gravejournalistikk, og viste til at mykje av annonseinntektene går til Google og andre nettselskap. Også Facebook stel annonseinntekter frå norske aviser. Desse betaler heller ikkje skatt i Norge.
Roppen kunne fortelje at her er 225 aviser i landet, noko som han var svært stolt av. Og talet har fram gjennom åra vore nokolunde stabilt. Han viste også via graf korleis opplaget til VG og Dagbladet har endra seg. Opplaget toppa seg midt på 90-­talet med to store aktuelle saker; EU-kampen og OL på Lillehammer i 1994. Deretter greidde dei ikkje å halde på lesarane. På same tid vaks nisjeavisene som Morgenbladet, Dag og Tid og Klassekampen.
Han tok også føre seg TV og radio der NRK framleis er norsk eigd medan TV2 blir eigd av eit dansk selskap, TV Norge av Discovery, P3 og P4 blir styrd frå Sverige og Radio Norge ha tyske eigarar. Slik han såg det, er her politisk vilje til at NRK vil halde fram med norsk eigarskap.
Grunngjevina er at dei er oppteken av å ta vare på norsk språk og kultur, men Roppen meinte her er få garantiar på at dette ville halde ved.
Professor Roppen konkluderte med at enno er her ikkje samanbrot i norske media.
Vi har framleis gode lokalaviser med eit stabilt sal, men er det godt nok? Her er aukande marknad for gratisaviser. Men spørsmålet er korleis det går med dei digitale media. Vil dei bli prega av norsk innhald eller ein global suppe.

Inga Ishild Hareide

17/02/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Samanbrotet i norske media

Samanbrotet i norske media

johannroppen

Professor Johann Roppen (bildet) ved Høgskulen i Volda kjem til Senioruniversitetet i Ulstein for å snakke om utviklinga i media – både lokalt og globalt.

Ulstein kompetansesenter på Reiten, kantina,
torsdag 25. februar kl 1900.

Mediekvardagen til folk flest vert i stadig større grad prega av innhald som er kontrollert av globale selskap som Facebook, Google og Twitter. Dette har vidtrekkjande følgjer for norske media. På den eine sida har vi aldri hatt så mange papiraviser i Noreg som i dag, og dei fleste norske aviser er lokalaviser. Men på den andre sida ser vi at dei globale mediekonserna har kome for fullt inn i norsk mediekvardag. Vil dei utanlandske selskapa ta over alt? Er dette ei utvikling som kan styrast gjennom mediepolitikk? Og kva konsekvensar får dette for journalistikken? Vil lokalavisa klare seg – også det neste tiåret? Eller går norske media mot eit samanbrot? Johann Roppen bur i Volda, men kjem frå Flø. Han fekk sin første smak på livet som mediearbeidar som journalist i Vikebladet i Ulsteinvik i 1985. Han tok seinare medieutdanning ved Høgskulen i Volda og Universitetet i Bergen. Som forskar ved Høgskulen i Volda har han studert forholdet mellom journalistikk og medieøkonomi, blant anna i si doktoravhandling om Orkla media. Men han har også studert lokalaviser og kringkasting og vore medlem av statlege utval på pressestøtte i Noreg og Danmark. Han sit no i eit statleg utval som skal kome med framlegg til endringar av NRK lisensen. Sidan 2015 har Johann Roppen vore rektor ved Høgskulen i Volda.

Det blir som vanleg på Senioruniversitetet sine temakveldar, loddsalg, kaffi og kake.
Vel møtt til alle.

Inga Ishild Hareide