Studiegrupper

Alle medlemmane som har betalt medlemskontigenten har høve til å ta del i studiegruppene. Det er ikkje studieavgift, men eventuelle utgifter til studiemateriell må dekkast av kvar enkelt deltakar. Du finn vår aktivitetsplan nedanfor. For å melde deg på ei studiegruppe, fyll inn skjemaet her. Om du allereie er medlem kan du kontakte den aktuelle leiaren.

Grupper: Leiar: Telefon: Dagar: Stad: Tidspunkt:
 
Spansk (nybyrjarar) Johannes Aklestad 456 07799 Kvar tysdag Ulsteinvik barneskule Kl 18.00-20.00
Datatreff Svein Bjørnerem
Sverre Sylte
917 72492
907 65721
Kvar måndag og onsdag Frivilligsentralen Kl 11.00-13.00
Litteratur 1 Gunder Runde 915 81235 Annankvar tysdag Ulstein Bibliotek Kl 11.00-13.00
Litteratur 2 Inga I. Hareide 957 07313 Annankvar måndag Ulstein Bibliotek Kl 19.00-21.00