31/03/2019
by Postmaster Voitto
Comments Off on Hødd og identitet

Hødd og identitet

Hødd og identitet 100-årsmarkeringa av Hødd på Senioruniversitetet vart ei triveleg stund for dei vel 40 frammøtte. John Osnes leia samtalene mellom Kjell Garnes, Evy Sunndal, Andre Nevstad og deltakarar blant publikum, mellom anna Severin Myklebust som fortalde humoristisk om … Continue reading

19/02/2019
by Postmaster Voitto
Comments Off on Referat fra Årsmøtet 2019

Referat fra Årsmøtet 2019

Årsmøtet i Senioruniversitetet i Ulstein torsdag 14.02.2019, i Aktivitetshuset/Vikholmen. Før det ordinære årsmøtet tok til, kåserte Odd Goksøyr og synte lysbilete frå Shetland. Bakgrunn for kåseriet var dikt av den shetlandske diktaren Christin De Luce. Goksøyr hadde sjølv omsett fleire … Continue reading

08/02/2019
by Postmaster Voitto
Comments Off on Årsmøte 2019 02 14

Årsmøte 2019 02 14

Christine De Luca, Øystein Orten og Odd Goksøyr i Lerwick. (foto Greta S. Goksøyr) Årsmøte med tur til Shetland Torsdag 14. februar er det årsmøte i Senioruniversitetet i Ulstein på Aktivitetshuset Vikholmen kl. 19. Men i tillegg til årsmøtesakene vil … Continue reading

19/11/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on Ulstein og Hareid – likskap og ulikskap

Ulstein og Hareid – likskap og ulikskap

Senioruniversitetet arrangerte møte 25. oktober, der Marit Kvammen kåserte om likskap og skilnad mellom Ulstein og Hareid. Kåsøren peika innleiingsvis på det naturlege hopehavet mellom dei to bygdene. Fråstanden over Eidet er ikkje stor. Jamvel om kommunikasjonsvilkåra har vore meir … Continue reading

20/09/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on September 27. Om oppvekst i Senioruniversitetet Tor-Johan Ekeland

September 27. Om oppvekst i Senioruniversitetet Tor-Johan Ekeland

Om oppvekst i Senioruniversitetet 27. september Forskingsdagane i Volda i samarbeid med Senioruniversitetet har fått professor dr. philos Tor-Johan Ekeland til å halde foredrag om oppvekst på temamøtet i Aktivitetshuset torsdag 27. september. Foredraget «Mellom individualisme og fellesskap – dilemma … Continue reading

01/07/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on Nynorsk Literatur

Nynorsk Literatur

Jan Inge Sørbø har fått strålande kritikkar for storverket Nynorsk litteraturhistorie, som kom ut på Samlaget no i vår. 16. august kjem han til Ulsteinvik for å presentere boka og ta folk med på ei reise i den nynorske litteraturen. … Continue reading

24/05/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte om Demokrati referat

Temamøte om Demokrati referat

  65 personar møtte fram for å høre professor emeritus Gunnar Skirbekk sitt foredrag på Aktivitetshuset Vikholmen 8. mai. Det vart følgd opp av spørsmål frå eit engasjert publikum. Han kalla foredraget sitt for «Føresetnader for demokrati». Men kva er … Continue reading

22/03/2018
by Postmaster Voitto
Comments Off on Triveleg tur i austerled med Ivar Mork

Triveleg tur i austerled med Ivar Mork

Med Ivar Mork i austerled Ivar Mork hadde med seg eit reisefølgje på 45 då han sist fredag vitja Senioruniversitetet i Ulstein på Aktivitetshuset Vikholmen for å fortelje om reisene sine utanfor allfarveg. Det vart ei triveleg reise der ein … Continue reading

04/10/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte….Midtausten i krise

Temamøte….Midtausten i krise

Torsdag 26. november kl. 19.00. Foredrag av utanrikskommentator i VG, Per Olav Ødegård. Møtet vert halde i amfiet på Sunnmøre Folkehøgskule i Varleite.

24/09/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Temamøte….Den nye nabokjerring

Temamøte….Den nye nabokjerring

Den nye nabokjerringa Senioruniversitetet opnar hausten med temamøte på dagtid torsdag 28. september kl. 13.00 på Den Gamle Nabo i Ulsteinvik. Tidlegare journalist Audhild Gregoriusdotter Rotevatn, no dekan ved Høgskulen i Volda, tek føre seg sosiale medier. Ho meiner praten … Continue reading

04/05/2017
by Postmaster Voitto
Comments Off on Referatet Einar Lunde

Referatet Einar Lunde

Made in China Det var eit skremmande bilete tidlegare Afrika-korrespondent Einar Lunde teikna av Afrika under senioruniversitetet sitt temamøte på Sunnmøre Folkehøgskule 27 april. Omgrepet som gjekk igjen gjennom heile foredraget, var «Made in China». Slik stoda er utanriks, hevda … Continue reading

06/02/2017
by Magny Krumsvik
Comments Off on Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Senioruniversitetet i Ulstein starta 2016 med årsmøte på Reiten. Vel tjue medlemmer møtte fram. Før årsmøtesakene viste tidlegare helsesjef Torbjørn Måseide ved ymse øvingar korleis ein kunne halde på styrken i muskulaturen. Det kom ikkje inn saker som skulle handsamast … Continue reading

20/10/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Frå statskyrkje til folkekyrkje

Frå statskyrkje til folkekyrkje

Kva betyr avviklinga av statskyrkjeordninga for kyrkja? Korleis vil Den norske kyrkja organisere seg utan å vere del av statens forvaltning? Vil og kan Den norske kyrkja framleis vere ei folkekyrkje etter 1. januar 2017? Dette er spørsmål kyrkjeverje i … Continue reading

25/09/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Vellukka temamøte om reformasjonen

Vellukka temamøte om reformasjonen

Over 30 møtte fram til Senioruniversitetet sitt temamøte sist torsdag der professor Anders Aschim frå Høgskulen i Volda heldt eit svært interessant foredrag om kva den lutherske reformasjonen førte til. Vart det eit større handlingsrom eller fleire innskrenkingar for folk … Continue reading

15/09/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Den lutherske reformasjonen i Noreg

Den lutherske reformasjonen i Noreg

 Grenseoverskriding eller grensesetjing? Senioruniversitetet i Ulstein opnar hausten komande torsdag 23. september i kantina på Reiten kl 1900, med eit foredrag om reformasjonen ved professor Anders Aschim (bildet). Føredraget er ein del av programmet under Forskingsdagane 2016 ved Høgskulen i … Continue reading

09/05/2016
by Magny Krumsvik
Comments Off on Senioruniversitetet med nye kurstilbod

Senioruniversitetet med nye kurstilbod

Senioruniversitetet ønskjer å utvide tilbodet til medlemane. Om her melder seg nok interesserte, vil vi starte kurs i slektsgransking, filosofi og russisk. Senioruniversitetet i Ulstein vart starta i 2005 med det føremål å gje tilbod om kurs til dei over … Continue reading